År 2020
Handlingar från årsmötet den 26 maj 2021

Protokoll från årsmötet

Balansrapport

Resultatrapport

Revisorernas berättelse

Årsberättelse

Bilaga 1

Bilaga 2