Snökottningen har tidigare officiellt skötts av Göteborgs kommun, men från och med 1 september 2022 är det fastighetsägaren som ansvarar för snöskottning/grusning av trottarer i Göteborg och för vår del gäller skottning 1,2 m ut från staketet på framsidan av fastigheten. Kommunen ansvarar fortsättningsvis endast för skottning av bilvägar och cykelbanor.
Detta innebär att vi föreningsmedlemmar har ett gemensamt ansvar för att skotta
vår del av trottoaren när det behövs. Innergården, framför sophusdörren och porten fram till gatan skall vi fortsätta sköta som tidigare.
Detta innebär egentligen ingen större förändring i praktiken då kvalitén på
kommunens skottning har varit bedrövlig under många år och vi har fått skotta för
hand själva ändå. Dock har det varit samma 2-3 personer som har tagit hand
om detta genom eget initiativ och under kommande vintern måste flera
engagera sig vid behov.
Extra snöskyfflar har införskaffats och placeras i trädgårdsförrådet i källaren i
uppgång A. Grus finns i en låda i porten