Huset byggdes 1923 och föreningen Gerumsberget nr 3 upa bildades den 30 juni 1925 och bestod då av 17 enrumslägenheter.

Efter en omfattande renovering 1984 ombildades föreningen till en äkta bostadsrättsförening 1986, föreningen förvaltas av medlemmarna själva.

Under årens gång sammanslogs vissa av enrummarna till trerumslägenheter och idag finns det sex trerumslägenheter och fem enrumslägenheter och i dagsläget består föreningen av 11 lägenheter.

1984 var föreningen en av de första i Bagaregården som genomförde en totalrenovering av fastigheten och alla lägenheter utrustades med modenra badrum och kök.
Huset har underhållits kontinuerligt och idag är det ett välmående gammalt hus som följer med sin tid och inga större reparationer eller ombyggnationer är planerade.

En ekonomisk plan registrerades 1988.

Föreningen tar inte ut någon  pantsättnings- eller överlåtelseavgift.

Fastigheten har en innegård med lekplats, utemöbler och grill som kan utnyttjas av medlemmarna.

Avgiften erläggs månadsvis i förskott och i avgiften ingår värme, varmvatten och kabel-tv.

Varje lägenhet har tillgång till ett av föreningens förråd.

Föreningens bankgiro 856-2027

Juridisk person accepteras ej som medlem.

Garageplats finns inte men boendeparkering kan beställas hos Göteborgs Stad Traikkontoret, tel 031-365 00 00.

Sopor slängs i ett separat sophus som samägs med grannföreningen. Station för källsortering finns i kvaretet på Landerigatan.

Tvättstuga finns med två tvättmaskiner, centrifug och torkrum.

I hemförsäkringen skall det ingå bostadsrättstillägg. Kontrollera detta med försäkringsbolaget, eftersom det är olika regler för hyresrätter och bostadsrätter.

 

Våra grannar: